Техноелектроника ООД

Политика за неприкосновеност и сигурност на личните данни на мобилното приложение на “DevControl

В сила от 25.05.2018 г.

 

      Техноелектроника ООД ("нас", "ние" или "нашата") управлява "Облачен" сървър и мобилното приложение DevControl, за да предоставя дистанционно наблюдение и управление на Вашите устройства(„контролери“) ("Услуга").

Тази страница Ви информира за правилата ни относно събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата услуга и избора, който сте направили във връзка с тези данни.

Ние използваме вашите данни, за да осигурим и подобрим Услугата. С използването на Услугата Вие приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила.

 

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да Ви предоставим и подобрим нашата Услуга.

I. Пароли за достъп до приложението - необходими са за предотвратяване на нежелан достъп на неоторизирани лица до Вашите устройства. Съхраняват се само в паметта на Вашия мобилен телефон или таблет. Фабричните пароли на потребител и на администратор на приложението са общоизвестни чрез ръководството за работа с приложението на нашата интернет страница. След тяхната промяна ние нямаме достъп до тях. 

 

II. Данни за достъп до контролера 

 1. Пароли за достъп до контролера - необходими са за предотвратяване на нежелан достъп на неоторизирани лица до Вашите устройства. Съхраняват се само в паметта на Вашия мобилен телефон или таблет и в паметта на Вашите контролери. Пренасят се чрез Интернет и/или WiFi връзка. Фабричната парола на администратор на контролера е общоизвестна чрез ръководството за работа с приложението на нашата интернет страница. След нейната промяна ние нямаме достъп до нея.
 1. Статичен публичен IP адрес на рутера, към който е свързан контролера - Въвежда се от администратора на приложението само ако потребителя желае да има достъп до съответния контролер чрез интернет и не желае да използва нашия облачен сървър за целта. IP адреса се използва само за осъществяване на интернет връзка между конкретната инсталация на приложението и контролера. Записва се в паметта на приложението и е достъпен единствено за администратора на приложението Ви. Ние не събираме не обработваме и не предоставяме тази информация на трети лица, освен ако по силата на закон не сме задължени да го направим..     
 1. Уникален идентификатор на всяка инсталация на приложението(InstanceID) – Генерира се от услугата на Google-Firebase Cloud Messaging, когато DevControl получи достъп до Интернет. Използва се за идентификация и удостоверяване на правата на приложението за достъп до Вашите контролери. Ако Вашето приложениe поддържа услугата „ Firebase Cloud Messaging”, DevControl периодично ще изпраща информация за приложението и устройството, на което то е инсталирано към обслужващия сървър на Firebase. Информация относно поверителност и сигурност на Firebase можете да получите на:Privacy and Security in Firebase

III. Лични данни: DevControl не изисква от потребителите въвеждане на лични данни, чрез които те биха могли да бъдат идентифицирани.

Сигурност:

      При работа с контролерите те периодично изпращат информация за състоянието на управляваните обекти към оторизираните потребители, осъществили връзка с тях в конкретния момент. Ако потребителя използва нашия облачен сървър за осъществяване на интернет връзка, данните от и към приложението преминават през него. Ние не събираме, не обработваме и не предоставяме на трети лица тези данни, освен ако по силата на закон не сме задължени да го направим.. Данните, обменяни през интернет са защитени чрез SSL/TLS протоколи. За данните обменяни чрез WiFi мрежи, потребителите имат възможност за избор измежду OPEN, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK криптиране.

Възможност за заличаване на въведените данни:

  1. Цялата информация, въведена в приложението ще бъде изтрита при деинсталирането му или при изчистване на данните на приложението от паметта на Вашето устройство(мобилен телефон или таблет). В тези случаи телефона(таблета) Ви ще изгуби възможността за връзка с Вашите контролери.
  2. Информацията за конкретен контролер ще бъде изтрита от паметта на телефона(таблета) Ви при премахването му от списъка с достъпните Ви контролери от администратора на приложението. В този случай телефона(таблета) Ви ще изгуби възможността за връзка с конкретния контролер.
  3. Данните, записани в паметта на контролера могат да бъдат премахнати от администратора на контролера чрез съответните менюта за настройки или след възстановяване на фабричните настройки на контролера, чрез процедурата описана в инструкциите за работа с контролера. В този случай съществува вероятност телефона(таблета) Ви да изгуби възможността за връзка с конкретния контролер.
  4. Уникалният идентификатор на инсталацията може да бъде премахнат чрез деинсталиране на приложението, или при изчистване на данните на приложението от паметта на Вашето устройство. В този случай телефона(таблета) Ви ще изгуби възможността за връзка с Вашите контролери.

Контакти:

      Ако имате въпроси по тази политика, можете да се свържете с нас чрез електроннaта поща, посочена на страницата на DevControl в Google Play.