IoT технология

Wi-Fi Control Device

Използвайте смартфон или таблет, за да управлявате Вашите автоматизирани врати, охранителни системи, електрически уреди, осветление и други устройства без необходимост от работещ компютър.

 

Wifi контролер за управление на ролетки задвижвани
от реверсивни променливотокови асинхронни двигатели
с вградени крайни изключватели.

 

 

Wifi модул за дистанционно управление
с един релеен изход и един вход.

 

 

Wifi модул за дистанционно управление
с два релейни изхода и два входа.

 

 

 

Wifi модул за дистанционно управление
с четири изхода и три входа.

 

 

WLINK info

Privacy Policy (на български)

Privacy Policy (English)